Cách ly tập trung 155 người từ tỉnh khác tới TPHCM sau Tết để phòng dịch

Nhiều trường hợp từ các địa phương khác tới TPHCM được lấy mẫu, khai báo y tế. Ảnh: Anh Tú
Nhiều trường hợp từ các địa phương khác tới TPHCM được lấy mẫu, khai báo y tế. Ảnh: Anh Tú
Nhiều trường hợp từ các địa phương khác tới TPHCM được lấy mẫu, khai báo y tế. Ảnh: Anh Tú
Lên top