Cách ly ở Đà Nẵng rồi về Hà Nội, 2 người dương tính SARS-CoV-2

Lên top