Cách ly lỏng lẻo có thể dẫn đến mối họa COVID-19

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân. Ảnh: Anh Nhàn
Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân. Ảnh: Anh Nhàn
Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top