Cách ly F1 tại nhà chống COVID-19: Phân loại kỹ, không làm đại trà

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong các khu dân cư ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong các khu dân cư ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong các khu dân cư ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top