Cách ly chống COVID-19: Trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ tuyệt đối

Hình ảnh tại khu vực cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Ảnh: Lao Động
Hình ảnh tại khu vực cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Ảnh: Lao Động
Hình ảnh tại khu vực cách ly tập trung phòng chống COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top