Cách ly Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm 2.200 nhân viên y tế

Cách ly 14 ngày Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm 2.200 nhân viên y tế. Ảnh: Hữu Long
Cách ly 14 ngày Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm 2.200 nhân viên y tế. Ảnh: Hữu Long
Cách ly 14 ngày Bệnh viện Đà Nẵng, xét nghiệm 2.200 nhân viên y tế. Ảnh: Hữu Long
Lên top