Các y bác sĩ trẻ, sinh viên trường y sẽ báo cáo khoa học bằng tiếng Anh

GS Trần Bình Giang thông tin về Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 20. Ảnh: BVCC
GS Trần Bình Giang thông tin về Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 20. Ảnh: BVCC
GS Trần Bình Giang thông tin về Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 20. Ảnh: BVCC
Lên top