Các tỉnh cần phân tầng điều trị COVID-19, chuyển tuyến F0 đúng thời điểm

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Y tế
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top