"Các ổ dịch COVID-19 nguy hiểm nhất cơ bản đã được "khóa chặt""

PGS.TS Trần Như Dương kêu gọi người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế đó là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, không tụ tập, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Ảnh: Trung Sơn.
PGS.TS Trần Như Dương kêu gọi người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế đó là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, không tụ tập, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Ảnh: Trung Sơn.
PGS.TS Trần Như Dương kêu gọi người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế đó là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, không tụ tập, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Ảnh: Trung Sơn.
Lên top