Các nhân viên y tế Quảng Ninh xung phong ở lại để giúp Bắc Giang

42 nhân viên y tế Quảng Ninh lên đường trở về Quảng Ninh sau 28 ngày làm nhiệm vụ tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Trang
42 nhân viên y tế Quảng Ninh lên đường trở về Quảng Ninh sau 28 ngày làm nhiệm vụ tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Trang
42 nhân viên y tế Quảng Ninh lên đường trở về Quảng Ninh sau 28 ngày làm nhiệm vụ tại Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Trang
Lên top