Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua sốt, ho

Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua bị sốt, ho. Ảnh: Hồ Giáp
Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua bị sốt, ho. Ảnh: Hồ Giáp
Các nhà thuốc Đà Nẵng phải báo cáo khi phát hiện người mua bị sốt, ho. Ảnh: Hồ Giáp
Lên top