Các khu công nghiệp phải làm gì để sản xuất an toàn trong dịch COVID-19?

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân ở Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top