Các huyện nghèo vẫn thiếu hàng trăm bác sĩ, Bộ Y tế tiếp tục bàn giao

Bộ Y tế trao bằng cho các bác sĩ trẻ tình nguyện. Ảnh: PV
Bộ Y tế trao bằng cho các bác sĩ trẻ tình nguyện. Ảnh: PV
Bộ Y tế trao bằng cho các bác sĩ trẻ tình nguyện. Ảnh: PV
Lên top