Các đoàn chi viện rút bớt, Bình Dương thiếu hụt một lượng lớn bác sĩ

Bình Dương cần ít nhất 6.000 nhân viên y tế, trong đó có 2.000 bác sĩ.
Bình Dương cần ít nhất 6.000 nhân viên y tế, trong đó có 2.000 bác sĩ.
Bình Dương cần ít nhất 6.000 nhân viên y tế, trong đó có 2.000 bác sĩ.
Lên top