Các địa phương lập đoàn kiểm tra việc kinh doanh kit xét nghiệm nhanh COVID-19

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top