Các địa phương chờ Bộ Y tế để xác định cấp độ dịch

Áp dụng cho cả 4 vùng cấp độ dịch. Ảnh: Lao Động
Áp dụng cho cả 4 vùng cấp độ dịch. Ảnh: Lao Động
Áp dụng cho cả 4 vùng cấp độ dịch. Ảnh: Lao Động

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top