Các chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở TPHCM đã từng bước được khống chế

TPHCM đẩy mạnh lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho những khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM đẩy mạnh lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho những khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM đẩy mạnh lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho những khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top