Các Bộ thực hiện giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế ra sao

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Hương Giang
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Hương Giang
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Hương Giang
Lên top