Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết

Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết. Ảnh minh hoạ: TT
Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết. Ảnh minh hoạ: TT
Các bệnh viện Đà Nẵng phân luồng chống COVID-19, phòng sốt xuất huyết. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top