Cả nước còn 15 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng với 3-4 bệnh nền đi kèm

Các chuyên gia nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các chuyên gia nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân nặng. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top