Ca nhiễm COVID-19 thứ 17: Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch

Lên top