Ca nhiễm COVID-19 mới: Đi rửa xe, bắt tay chủ quán, tiếp xúc nhiều người

Lên top