Ca mắc bệnh COVID-19 thứ 335 được phát hiện ngay khi về từ Kuwait

Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Lên top