Ca COVID-19 mới ở Hà Nội lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương?

Ông Trần Đắc Phu đặt câu hỏi ca bệnh 867 lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương. Ảnh: Đông Hà
Ông Trần Đắc Phu đặt câu hỏi ca bệnh 867 lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương. Ảnh: Đông Hà
Ông Trần Đắc Phu đặt câu hỏi ca bệnh 867 lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương. Ảnh: Đông Hà
Lên top