Cả bệnh viện nín thở chờ tin 2 bé song sinh của cặp đôi khuyết tật chào đời

Hai bé song sinh chào đời ngày 28.6. Ảnh: BVCC
Hai bé song sinh chào đời ngày 28.6. Ảnh: BVCC
Hai bé song sinh chào đời ngày 28.6. Ảnh: BVCC
Lên top