BV Quân y 7A cấm trại 100% quân số vì liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19

Bệnh viện Quân y 7A đã cấm trại 100% quân số tại đơn vị sau khi liên quan ca bệnh có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính ở Campuchia. Ảnh: BVQY
Bệnh viện Quân y 7A đã cấm trại 100% quân số tại đơn vị sau khi liên quan ca bệnh có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính ở Campuchia. Ảnh: BVQY
Bệnh viện Quân y 7A đã cấm trại 100% quân số tại đơn vị sau khi liên quan ca bệnh có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính ở Campuchia. Ảnh: BVQY
Lên top