BV dã chiến số 3 ở TPHCM thêm khu hồi sức COVID-19 200 giường dưới tầng hầm

Bên trong Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Anh Tú.
Bên trong Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Anh Tú.
Bên trong Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3. Ảnh: Anh Tú.
Lên top