BV Chợ Rẫy tiếp tục chi viện hỗ trợ tầm soát COVID-19 ở chợ Bình Điền

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: BVCC
Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: BVCC
Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: BVCC
Lên top