BV Chợ Rẫy chuyển tiền ủng hộ đến điểm nóng COVID-19

Nghệ sĩ Quyền Linh và những người yêu lan đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để trao số tiền 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Nghệ sĩ Quyền Linh và những người yêu lan đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để trao số tiền 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Nghệ sĩ Quyền Linh và những người yêu lan đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để trao số tiền 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Lên top