BV Bệnh nhiệt đới TƯ tiếp nhận máy thở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

Các cá nhân, tổ chức ủng hộ trang thiết bị y tế, góp sức chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC
Các cá nhân, tổ chức ủng hộ trang thiết bị y tế, góp sức chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC
Các cá nhân, tổ chức ủng hộ trang thiết bị y tế, góp sức chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top