Buồng xét nghiệm di động: Chiến binh áo trắng thêm vũ khí chống dịch

Cán bộ y tế sẽ được ở trong môi trường mát mẻ hơn. Ảnh T.H
Cán bộ y tế sẽ được ở trong môi trường mát mẻ hơn. Ảnh T.H
Cán bộ y tế sẽ được ở trong môi trường mát mẻ hơn. Ảnh T.H
Lên top