Bùng phát dịch sốt xuất huyết ở biên giới Quảng Trị

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tuyên truyền người dân diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tuyên truyền người dân diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tuyên truyền người dân diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top