Bùi Tiến Dũng, Quang Hải: "Người hùng" là nói không với thuốc lá

Lên top