Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc không đi test vẫn có giấy xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top