Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 12 loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID

Các sản phẩm thuộc danh mục 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Các sản phẩm thuộc danh mục 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Các sản phẩm thuộc danh mục 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Lên top