Bộ Y tế yêu cầu bảo vệ các cơ sở y tế trước chủng virus "siêu lây nhiễm"

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bảo vệ cán bộ y tế trước chủng virus "siêu lây nhiễm". Ảnh: Nguyễn Hải
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bảo vệ cán bộ y tế trước chủng virus "siêu lây nhiễm". Ảnh: Nguyễn Hải
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bảo vệ cán bộ y tế trước chủng virus "siêu lây nhiễm". Ảnh: Nguyễn Hải
Lên top