Bộ Y tế yêu cầu báo cáo khẩn hoạt động nghiên cứu sản phẩm Kovir

Bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top