Bộ Y tế Việt Nam tặng Bộ Y tế Lào 200.000 khẩu trang y tế

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long- đại diện Bộ Y tế Việt Nam, tặng khẩu trang y tế cho Bộ Y tế Lào. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long- đại diện Bộ Y tế Việt Nam, tặng khẩu trang y tế cho Bộ Y tế Lào. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long- đại diện Bộ Y tế Việt Nam, tặng khẩu trang y tế cho Bộ Y tế Lào. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top