Bộ Y tế trình Chính phủ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế chống dịch

Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top