Bộ Y tế triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn động viên nhân viên y tế trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vừa qua. Ảnh: Tuấn Dũng
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn động viên nhân viên y tế trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vừa qua. Ảnh: Tuấn Dũng
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn động viên nhân viên y tế trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng vừa qua. Ảnh: Tuấn Dũng
Lên top