Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở

Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top