Bộ Y tế thông tin về sự cố sau tiêm vaccine COVID-19

Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top