Bộ Y tế thông tin những đối tượng được miễn phí tiền xét nghiệm COVID-19

Bộ Y tế đã ban hành quy định về nguồn kinh phí xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Đ.Sơn.
Bộ Y tế đã ban hành quy định về nguồn kinh phí xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Đ.Sơn.
Bộ Y tế đã ban hành quy định về nguồn kinh phí xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Đ.Sơn.
Lên top