Bộ Y tế thông tin chính thức về ca tử vong thứ 56 và 57 liên quan COVID-19

Điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BVCC
Điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BVCC
Điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BVCC
Lên top