Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly ở TPHCM

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top