Bộ Y tế thành lập "Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch" tại Đà Nẵng

Cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Long
Lên top