Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Bộ Y tế đã lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ Y tế đã lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bộ Y tế đã lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top