Bộ Y tế sẽ cấp 1 triệu viên Xuyên tâm liên điều trị COVID-19 cho TP.HCM

1 triệu viên thuốc Xuyên tâm liên sẽ được cấp cho TP.HCM vào tuần sau. Ảnh: Hương Giang
1 triệu viên thuốc Xuyên tâm liên sẽ được cấp cho TP.HCM vào tuần sau. Ảnh: Hương Giang
1 triệu viên thuốc Xuyên tâm liên sẽ được cấp cho TP.HCM vào tuần sau. Ảnh: Hương Giang
Lên top