Bộ Y tế ra công điện khẩn về các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19

Khu vực cách ly y tế phòng chống COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Khu vực cách ly y tế phòng chống COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Khu vực cách ly y tế phòng chống COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top