Bộ Y tế quyết định người tiêm vaccine COVID-19 không cần đo huyết áp

Cán bộ y tế đo huyết áp trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ y tế đo huyết áp trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Cán bộ y tế đo huyết áp trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top